Stosowane terapie

 
Rehabilitacja
Program terapeutyczny dla dzieci obejmuje rehabilitację w której uczestniczą uczniowie niepełnosprawni ruchowo oraz umysłowo. Zajęcia dobierane są indywidualnie dla każdego ucznia, natomiast metody pracy dostosowane są do ich możliwości funkcjonalnych. W gabinecie odbywają się także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.
Zajęcia rehabilitacyjne mają na celu:
 • właściwe stymulowanie rozwoju organizmu dziecka niepełnosprawnego,
 • poprawa motoryki małej i dużej,
 • kształtowanie korzystnych nawyków ruchowych u dzieci zagrożonych nieprawidłową postawą,
 • korekcję oraz kompensację odchyleń i braków rozwojowych w młodych organizmach.
Osiągamy to poprzez stosowanie gimnastyki specjalistycznej, dawkowaniu ćwiczeń obejmujących postępowanie korekcyjne dotyczące błędów w postawie ciała, ćwiczeń oddechowych oraz wykonywaniu ręcznych masaży leczniczych jakimi są: masaż metodą Shantala, masaż reumatoidalny oraz masaż relaksacyjny.
Jedną z technik wykorzystywanych w masażu jest terapia taktylna, której głównym założeniem jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciałą oraz stymulację receptorów skóry, poprzez zmysł dotyku. Prawidłowo działający zmysł dotyku jest podstawowym warunkiem dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania mózgu i układu nerwowego, aktywności ruchowej, rozwoju sfery emocjonalnej oraz kształtowania się osobowości dziecka. Stosowanie tej metody daje dobre wyniki w zakresie stymulacji i/lub normalizacji percepcji dotykowej, regulacji napięcia mięśniowego oraz świadomości kinestetycznej.
W działaniach rehabilitacyjnych, terapeuta ruchowy kieruje się głównie dobrem uczniów.
Jego działania opiekuńcze przejawiają się w zapewnieniu uczniom poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji i identyfikacji z uczniami nie w pełni sprawnymi.
 • kształtki rehabilitacyjne – wykonane są z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i pianki poliuretanowej. Wykorzystywane są w salach do rehabilitacji
Arteterapia
Zajęcia z arteterapii w naszej szkole odbywają się w oddziałach I-IV. Jest to bardzo atrakcyjna i ciekawa forma terapii, która poprzez działanie, zabawę przynosi odprężenie, wyciszenie i uspokojenie ucznia. Dostarcza również naszym podopiecznym pozytywnych wrażeń i doznań. Rozwija zainteresowania i talent plastyczny. Dzieciom z autyzmem ta forma daje ogromną radość tworzenia, dotykania, oglądania, manipulowania oraz odbierania zewnętrznego świata za pomocą zmysłów. Pobudza ich ogólny rozwój. Jest fantastyczną formą doskonalenia umiejętności manualnych oraz ruchowych. Stwarza możliwość wyrażania własnych emocji za pomocą różnorodnych środków artystycznych. Na zajęciach panuje przyjazna atmosfera, dzięki której uczniowie czują się bezpiecznie. Dzieci są dowartościowane i akceptowane. Doceniony jest każdy wysiłek włożony w pracę naszych uczniów. Dzięki temu dzieci otwierają się, przełamują swoje zahamowania, bariery a nade wszystko cieszą się ze swojej pracy. Ponadto uczy samodzielności w procesie twórczym. Uczestnictwo w zajęciach arteterapii jest dla naszych podopiecznych pozytywnym przeżyciem. 
Uczniowie podczas zajęć w naszej szkole stykają się i wykorzystują różnorodne techniki plastyczne, tj :
 • techniki malarskie: malowanie pędzlem, przedmiotami codziennego użytku, palcami, całymi dłońmi;
 • rysunek: zarówno kredkami świecowymi, pastelami, węglem, kredą, pisakami;
 • rzeźba: lepienie z różnych mas plastycznych – masa papierowa, solna, glina, gips;
 • techniki graficzne: stemple, witraż;
 • techniki mieszane: kolaż, użycie dowolnych nadających się do przyklejania na powierzchni materiałów.
            Nasi uczniowie mogą odbywać zajęcia indywidualnie, grupowo lub pracować w plenerze. Dzięki tego typu zajęciom rozwijamy ich kreatywność oraz jakże potrzebną umiejętność komunikowania się w grupie. Zajęcia te wyciszają i obniżają napięcie nerwowe oraz poziom agresji. Wzrasta w naszych pociechach samoocena i samoakceptacja. Możemy pokazać im nowy sposób spędzania czasu wolnego w sposób twórczy.
Integracja sensoryczna
Terapia z elementami integracji sensorycznej skierowana jest do dzieci z różnego rodzaju problemami ukazującymi się w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Zajęcia te mają postać ukierunkowanej zabawy w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że tworzy zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności. Główny cel terapii skoncentrowany jest na poprawie integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym. Innymi założeniami prowadzonych zajęć jest rozwój poznawczy i społeczny dziecka, wzmocnienie procesów uczenia się, poszerzenie doświadczeń wzrokowo-słuchowych a także wyciszenie i uspokojenie organizmu.
Terapia integracji sensorycznej odbywa się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym które jest również salą doświadczania świata. Do terapii prowadzonej w naszej szkole wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: platforma wisząca, bulgocząca kolumna, wyspa światłowodowa, kurtyna świetlna, magiczne akwarium, kula lustrzana, rozgwieżdżone niebo, zestaw do aromaterapii, suchy basen, masażery wibrujące, panele ledowe, panele sensoryczne, projektory i reflektory, równoważnia, tunel, piłki gimnastyczne, miękkie klocki i podkładki, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej tj. klocki i plansze sensoryczne, materiały do stymulacji wzrokowej jak np. przezroczyste pudełka wypełnione kolorowym żelem, bańki mydlane oraz stymulacji węchowej i smakowej w postaci kapsułek zapachowych, olejków i przypraw.
Atmosfera podczas stymulacji polisensorycznej sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby zdobywania i poznawania środowiska. Dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz większej liczbie różnorodnych zadań i bardziej skomplikowanych aktywnościach podnosi swoją samoocenę, co wpływa korzystnie na cały proces uczenia się i wdrażania do samodzielności.
Terapia polisensoryczna – Poranny Krąg
Poranny Krąg jest metodą, którą określamy jako wielozmysłową. Obejmuje swym zasiegiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak.  Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślić zmiany zachodzące w przyrodzie. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym, co nas otacza, a najlepszymi pomocami dydaktycznymi są  te zaczerpnięte z natury. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę. Wiosną stymulujemy kolorem zielonym, latem kolorem czerwonym, jesienią kolor brązowy, a zimą kolor biały. Głównym celem jest budowanie u uczniów poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczanie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania.

Podczas Porannego Kręgu dzieci siedzą zwrócone do siebie twarzami. Nauczyciel podchodzi kolejno do każdego dziecka i wspólnie z nim wykonuje daną czynność. Dziecko jest zmuszone do czekania na swoją kolej, co pozwala mu na odbieranie wrażeń płynących z przebywania z innymi, obserwowania ich w takiej samej sytuacji, w tym samym działaniu. W czasie porannego Kręgu witamy wszystkich uczestników piosenką „Witaj...”. Pokazujemy, dotykamy i wąchamy jesienne liście, kasztany, żołędzie i szyszki. Zmysł smaku pobudzamy miodem poznając i utrwalając słodki smak. Wrażeń muzycznych dostarczają nam dzwonki rurowe, a zapachowych zapach lawendy. Stymulujemy również nasze ciało za pomocą wiatru (powietrza), a wzrok za pomocą lampionu (światełka). Dodatkowo wpływamy wystrojem sali i tym wszystkim co kojarzy nam się z aktualną porą roku jesienią.

Terapia rewalidacyjna
Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne są integralną częścią pracy edukacyjnej i wychowawczej. Uwzględniają specyficzne potrzeby rozwojowe uczniów oraz ich indywidualne tempo rozwoju.
Nasze zadania:
Wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia niepełnosprawnego, przygotowanie do samodzielności społecznej, uczenie porozumienia się z otoczeniem w dostępny mu sposób werbalny i niewerbalny, wdrażanie do aktywności ruchowej i usprawnianie koordynacji fizycznej oraz stymulowanie jego zdolności oraz sprawności manualnej, a w szczególności wyposażenie go – stosownie do jego możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako osoby niezależnej.
Terapia surdopedagogiczna
To zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z wadami słuchu i wynikającymi z nich zaburzeniami mowy.
Głównym celem terapii surdopedagogicznej jest rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz stymulowanie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dziecka z wadą słuchu.
Terapia surdopedagogiczna z elementami wychowania słuchowego obejmuje ćwiczenia:
 • stymulujące ogólny rozwój dziecka
 • nadawania cech dźwiękom, rozpoznawania ich źródła oraz określania cech
 • rozwijające słuch fonemowy i fonematyczny
 • koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
 • pamięci i koncentracji uwagi słuchowej
 • kształtujące mowę i rozwijające zasób słownictwa czynnego igo
 • kształtujące umiejętność wypowiadania się
 • doskonalące umiejętności z zakresu języka polskiego
W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Inowrocławiu przebieg terapii usprawniają bogate pomoce dydaktyczne, takie jak: gry edukacyjne (m.in. Pamięć dźwiękowa, Bim Bim, Scrablle), programy multimedialne ( Akademia Umysłu, Umiem Pisać, Umiem Czytać, Umiem Liczyć) oraz liczne płyty z nagranymi dźwiękami (np. Odgłosy przyrody, Dźwięki naszego otoczenia itp.).
Terapia EEGBiofeedback
EEG – Biofeedback to skuteczna, nowoczesna metoda terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest to skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu.
Metoda EEG Biofeedback jest metoda klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.
 • Ta innowacyjna metoda przeznaczona jest dla dzieci:
 • zaburzenia uwagi i nadpobudliwości (ADHD, ADD),
 • trudności w uczeniu się, dysleksja,dysortografia
 • zaburzenia zachowania i emocji, agresja
 • reakcje lękowe, nerwice, trema
 • poprawa wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka)
 • wspomaga m.in. leczenie autyzmu, zespołu Aspergera, zespołu Tourette'a, rehabilitację w mózgowym porażeniu dziecięcym

Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna, Dzieci najczęściej uczą się poprzez prezentację sygnału w postaci gry, animacji, filmów. Metoda EEG – Biofeedback opiera się na rejestrowaniu informacji pochodzących z mózgu w postaci różnej częstotliwości fal mózgowych za pomocą umieszczonych na skórze głowy elektrod i wyświetlaniu tych informacji na ekranie komputera. Dziecko posiadając na bieżąco dostęp do informacji zwrotnej na monitorze – może zmieniać wzorzec fal mózgowych, aby osiągnąć z góry ustalony cel. W ten sposób uczy się samoregulacji. Proces ten nazywamy wyuczoną normalizacją wzorców EEG.

Metoda Knill'ów
Zajęcia prowadzone metodą M i CH. Knillów "Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja" obejmują cztery programy oraz Program Wprowadzający i Program Specjalny.
Niezwykle ważnym elementem tej metody jest muzyka specjalnie dostosowana do poszczególnych programów, towarzyszy wykonywanym czynnościom w sposób nieodłączny przez cały czas trwania zajęć. Muzyka zwiększa i stymuluje uwagę dziecka, kieruje nią i motywuje do określonej aktywności. Muzyka podpowiada dziecku jaki będzie kolejny wykonany przez nie ruch.
Podstawowym założeniem tej metody jest fakt, iż dotyk dla rozwoju człowieka jest niezwykle ważny. Przez kontakt fizyczny rozwijają się pierwsze ludzkie emocje i nawiązany zostaje kontakt z otaczającym światem. Kontakt fizyczny ma ogromny wpływ na rozwój dziecka, jego zdrowie, aktywność i komunikację z otoczeniem, a także pewność siebie i poczucie własnej wartości.
W tej metodzie ważną rolę odgrywa ruch, ponieważ ruchy powolne i rytmiczne zmniejszają stopień pobudzenia dzieci, a ruchy nagłe i szybkie sprawiają, że pobudzenie wzrasta. Podstawowym źródłem kontaktu są ręce, które przekazują pozytywne nastawienie i dają poczucie bezpieczeństwa.
Celem nadrzędnym zajęć jest rozwijanie świadomości i wrażliwości dzieci na wzajemne kontakty, sygnały i reakcje.
Proponowane przez Knillów programy, rozwijają kontakt społeczny, ruch, a równocześnie są formą zabawy dla podopiecznych. Dają podstawy rozwoju i rozumienia języka ciała. Dzieci nabywają wiedzę o sobie i stosują ją w praktyce. Ćwiczenia pozwalają na rozwijanie świadomości własnego ciała, oraz pozwalają na coraz lepszą kontrolę nad ruchami, co ułatwia komunikację z otoczeniem.
Programy można stosować w każdym wieku, a ich poziom należy dostosować do poziomu rozwoju intelektualnego, oraz rodzaju niepełnosprawności fizycznej.
Cele terapii logopedycznej:
 • usprawnienie motoryki narządów mowy
 • korygowanie wad wymowy
 • poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej
 • zwiększenie zasobu słownictwa czynnego i biernego
 Metody stosowania w ramach terapii logopedycznej:
 • logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe)
 • masaż logopedyczny
 • elementy globalnej nauki czytania G. Domana
 • ćwiczenia logorytmiczne (oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową)
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca (piktogramy, przedmioty rzeczywiste, obrazek)
Gabinet logopedyczny jest wyposażony w sprzęt do terapii różnorodnych zaburzeń mowy i wad wymowy. Wykorzystywane narzędzia i pomoce dydaktyczne to przede wszystkim:
balony, dmuchane bańki, słomki, książeczki i bajki logopedyczne, gry logopedyczne (memory logopedyczne, bingo logopedyczne, gra wyrazy itd.), karty logopedyczne (poznajemy zawody, miejsca itd.), materiały wyrazowo-obrazkowe.