Cennik

Diagnoza trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia)

Od 120 zł

Diagnoza rozwoju dziecka

Od 230 zł

Diagnoza sfery emocjonalno-społecznej

Od 150 zł

Diagnoza depresji u młodzieży

Od 50 zł

Diagnoza inteligencji

Od 150 zł

Diagnoza logopedyczna

Od 100 zł

Diagnoza gotowości szkolnej

Od 120 zł

Diagnoza funkcji sensorycznych

Od 200 zł

Diagnoza ADHD

Od 150 zł

Diagnoza Biofeedback

Od 50 zł

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku

Od 60 zł

Badanie funkcji poznawczych

Od 60 zł

Terapia logopedyczna

Od 60 zł

EEG-Biofeedback

Od 80 zł

Terapia metodą Tomatisa

Od 60 zł

Terapia behawioralna

Od 60 zł

Integracja sensoryczna

Od 100 zł

Terapia ręki

Od 60 zł

Terapia tDCS

Od 500 zł pełen cykl sesji

Terapia psychologiczna

Od 60 zł

Terapia pedagogiczna

Od 80 zł

Cena uzależniona jest od zastosowanych testów i przeprowadzonych prób diagnostycznych

Cena uzależniona jest od zastosowanych metod pracy oraz czasu trwania zajęć

+sesje podtrzymujące od 50 zł za sesję