• Integracja Sensoryczna

  Poprzez zabawę Twoje dziecko poprawi integrację bodźców zmysłowych, dzięki czemu będzie je lepiej rozpoznawać i interpretować oraz wzmocni podstawowe umiejętności, jak np. pisanie, jazda na rowerze czy czytanie.

  Zapisz swoje dziecko
 • Rehabilitacja indywidualna

  Jeśli Twoje dziecko wymaga wsparcia fizjoterapeutycznego, to te dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości zajęcia są właśnie dla niego.

  Zapisz swoje dziecko
 • Trening Umiejętności Społecznych

  Dzięki TUS Twoje dziecko nauczy się kształtować umiejętności współpracy w grupie, nauczy się efektywnej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

  Zapisz swoje dziecko
 • Zajęcia z logopedą

  Twoje dziecko może indywidualnie lub w grupie uczestniczyć w zajęciach z logopedą, dzięki którym zwiększy zasób swojego słownictwa i nauczy się, jak przeciwdziałać wadom wymowy. Zajęcia odbywają się w wyspecjalizowanym gabinecie oraz przy zastosowaniu najnowszych pomocy dydaktycznych i opracowań multimedialnych. 

  Zapisz swoje dziecko
 • Sensoplastyka

  Pod tą dosyć skomplikowaną nazwą kryje się zabawa edukacyjna, którą pokocha Twoje dziecko. Zajęcia te angażują wszystkie zmysły dziecka, dzięki którym pozna świat w całej jego okazałości. Podczas zajęć wykorzystywane są wyłącznie naturalne produkty, które Twoje dziecko może bezpiecznie jeść i dotykać.

  Zapisz swoje dziecko
 • Terapia ręki

  Podczas tych zajęć Twoje dziecko przezwycięży trudności związane z motoryką małą, czyli te związane ze sprawnością dłoni i palców, z rysowaniem czy pisaniem.

  Zapisz swoje dziecko
 • Metoda Dobrego Startu

  Dzięki Metodzie Dobrego Startu Twoje dziecko rozwinie umiejętności czytania i pisania, rysowania, poznawania liter i cyfr. Zajęcia służą aktywizowaniu rozwoju funkcji psychomotorycznych.

  Zapisz swoje dziecko

Terapie dla dzieci

W naszym przedszkolu „Gucio” edukacja idzie krok w krok z zajęciami terapeutycznymi dostępnymi dla wszystkich małych bohaterów. W placówce są zawsze obecni terapeuci, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci czy oligofrenopedagodzy. Obok znajdziesz rodzaje zajęć, z których może skorzystać Twoje dziecko.

Zapisz swoje dziecko