PROJEKTY

Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029

Niepubliczne Placówki Oświatowe Sp. z o.o.

ul. Szklarska 7

88-100 Inowrocław

 

OPIS REALIZACJI ZADANIA

pn.

„Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Niepublicznym Żłobku Gucio

w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 5”

Umowa nr 98/2024/N1 z dnia 06.03.2024 roku

zawarta ze Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko-Pomorskim

W celu ekspansji naszego żłobka na nowe duże osiedle w Inowrocławiu wynikła potrzeba otwarcia nowych miejsc żłobkowych w nowotworzonej filii Niepublicznego Żłobka Gucio. Nowy żłobek powstanie w nowej lokalizacji w Inowrocławiu przy ul. Wojska Polskiego 5. Planujemy utworzyć 32 miejsca. Niezbędna jest adaptacja pomieszczeń o wielkości około 180 m2 na cele żłobkowe – 2 sale dla dzieci. Dodatkowo będzie utworzona szatnia, korytarz, toalety, pomieszczenia socjalne, wózkownia. Wymagana jest wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem, remont ścian i sufitu, położenie paneli podłogowych, dostosowanie pomieszczeń do wymogów bezpieczeństwa (ppoż i bhp) oraz przepisów sanepidu. Zwiększona zostanie ilość sanitariatów poprzez adaptacje części łazienkowej. Niezbędny jest zakup wyposażenia takiego jak wykładzina dywanowa certyfikowana, szafki, półki, regały, krzesełka, stoliki, łóżeczka, zabawki, wyposażenie sanitariatów, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Planowany termin otwarcia to 1 września 2024 roku.

Cel projektu: utworzenie 32 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy

Grupy docelowe: dzieci, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pośrednio ze wsparcia skorzystają także rodzice i opiekunowie dzieci.

Wartość zadania: 393.600,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 324.798,72 zł

#FunduszeEuropejskie

 

Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029

Niepubliczne Placówki Oświatowe Sp. z o.o.

ul. Szklarska 7

88-100 Inowrocław

 

OPIS REALIZACJI ZADANIA 

pn. 

„Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Niepublicznym Żłobku Gucio 

w Pakości przy ul. Mogileńskiej 21A”

Umowa nr 100/2024/N1 z dnia 25.03.2024 roku 

zawarta ze Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko-Pomorskim

W celu ekspansji naszego żłobka na nowe duże osiedle w Pakości wynikła potrzeba otwarcia nowych miejsc żłobkowych w  filii Niepublicznego Żłobka Gucio. Nowe miejsca żłobka powstaną w istniejącej lokalizacji w Pakości przy ul. Mogileńskiej 21A w pomieszczeniach do adaptacji. Planujemy utworzyć 8 nowych miejsc. Niezbędna jest adaptacja pomieszczenia o wielkości około 25 m2 na cele żłobkowe – sala dla dzieci. Dodatkowo będzie utworzona szatnia, korytarz, toalety. Razem około 25 m2. Wymagana jest wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem, remont ścian i sufitu, położenie paneli podłogowych, dostosowanie pomieszczenia do wymogów bezpieczeństwa (ppoż i bhp) oraz przepisów sanepidu. Zwiększona zostanie ilość sanitariatów poprzez adaptacje części łazienkowej. Niezbędny jest zakup wyposażenia takiego jak wykładzina dywanowa certyfikowana, szafki, półki, regały, krzesełka, stoliki, łóżeczka, zabawki, wyposażenie sanitariatów, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Planowany termin otwarcia to 1 stycznia 2025 roku.

Cel projektu: utworzenie 8 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy

Grupy docelowe: dzieci, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pośrednio ze wsparcia skorzystają także rodzice i opiekunowie dzieci.

Wartość zadania: 98.400,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 81.199,68 zł

#FunduszeEuropejskie