Kiedy iść do Poradni?

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna to miejsce, w którym doświadczeni specjaliści służą swoją wiedzą. Pomagają w rozpoznaniu i zrozumieniu szczególnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych dziecka. Kiedy i po co można zgłosić się do naszej poradni?
Najczęściej poradnia kojarzona jest z placówką, w której udziela się wsparcia dzieciom z problemami. Ale jest to także miejsce, w którym rodzic może skorzystać z cennej wiedzy w zakresie wspierania swojego dziecka na wielu płaszczyznach. Można się do nas zgłosić nie tylko
wtedy, kiedy występują niepokojące zachowania, czy też trudności w nauce, ponieważ dowiemy się tu również, w jaki sposób skutecznie wspierać i motywować nasze dziecko, czyli zadbamy o profilaktykę.
Rodzic jest skarbnicą wiedzy na temat swojego dziecka. Poprzez obserwację i wyciąganie z niej wniosków może zauważyć niepokojące sygnały w rozwoju swojej pociechy. Kiedy więc powinien zareagować i zgłosić się z dzieckiem do poradni? Zaniepokoić mogą:
• pojawiające się trudności w zachowaniu,
• problemy z regulowaniem emocji, nadmierna płaczliwość, lękliwość, nieradzenie sobie ze złością, agresja,
• częste popadanie w konflikty,
• trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
• ponadprzeciętne zdolności edukacyjne,
• trudności w nauce,
• problemy z komunikacją,
• nieprawidłowości w rozwoju mowy, wady wymowy, niezrozumiała mowa,
• nadruchliwość.
Do poradni może zgłosić się każdy rodzic z dzieckiem bez specjalnego skierowania. Wystarczy zgłosić się do poradni, skontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem strony www, w celu potwierdzenia wizyty ze specjalistą, który pokieruje dalszą diagnozą lub terapią dziecka. Rodzic
może też skorzystać z konsultacji i uzyskać porady, gdy niepokoi go rozwój dziecka lub chciałby dowiedzieć się, jak może je wesprzeć.
Wizyty w poradni mają charakter cyklu spotkań. Pierwsze z nich odbywa się poza obecnością dziecka. Rodzic przedstawia swoje spostrzeżenia i obawy podczas przeprowadzonego wywiadu, w rezultacie którego ustalana jest dalsza ścieżka działania.
Kolejne spotkania odbywają się z dzieckiem bez obecności rodzica. Przeprowadzane są badania, które mają na celu dostarczyć specjalistom wiedzy na temat rozwoju dziecka. Odbywają się one w przyjemnej atmosferze, połączone są z zabawą z dzieckiem, tak by mogło czuć się ono swobodnie.
Wizyty kończą się wydaniem opinii, która omawiana jest wspólnie z rodzicem. Jest to również okazja, by móc zadać pytania i rozwiać wątpliwości rodzica. 

Naszym nadrzędnym celem jest jak najszybsze zdiagnozowanie trudności dziecka oraz wdrożenie oddziaływań (indywidualne zajęcia specjalistyczne), które pozwolą na optymalną poprawę jego funkcjonowania. Nasza kadra to wykwalifikowani specjaliści, dla których rozwój Twojego dziecka jest najważniejszy. Należą do niej psycholodzy, terapeuci integracji sensorycznej, pedagodzy specjalni, logopedzi, neurologopedzi, rehabilitanci, specjaliści terapii autyzmu czy surdologopedzi. Nasi eksperci to ciągle rozwijające swoje kwalifikacje osoby, które ze zrozumieniem i spokojem pomogą Ci w sytuacjach, które są dla Ciebie trudne. Najważniejsza dla nich jest relacja z Tobą zbudowana na zaufaniu.

 

 

TERAPIA EEG - BIOFEEDBACK

W ostatnich 15 latach obserwuje się bardzo duże zainteresowanie metodą EEG – Biofeedback. Rodzice często pytają o nią, a właściwie czy dzięki niej ich dziecko przestanie być niegrzeczne, zacznie dobrze się uczyć, przestanie mieć ataki złości lub wybuchy agresji albo po prostu „czy ona
pomoże mojemu dziecku zacząć chodzić i wyzdrowieć”. Rzeczywiście pewne funkcje stosując systematycznie terapię EEG - Biofeedback można wyćwiczyć, na przykład zdolność do skupienia uwagi, szybkość reakcji czy lepsze utrwalanie w pamięci. Metoda dla przeciętnej osoby wygląda
spektakularnie. Może być fascynujące, że bez użycia klawiatury, myszki, joysticka lub pada można kontrolować, np. przebieg gry komputerowej wyłącznie dzięki koncentracji i podpiętym do głowy elektrodom. Pamiętajmy jednak że nie jest to cudowny środek na wszystko, nie zrobi wszystkiego
za nas, nie spowoduje, że nie będzie już potrzeby chodzenia na różne formy terapii. Jest to metoda głównie wspomagająca. Niekoniecznie będzie skutkować „wyzdrowieniem”, natomiast może przynieść wiele wymiernych korzyści.
Do opracowania metody posłużyło odkrycie, że ludzki mózg jest zdolny wyuczyć się nowego wzorca pracy. Mózg emituje stale cztery zakresy fal: Alfa, Beta, Theta i Delta. Terapia EEG - Biofeedback umożliwia zmianę czynności bioelektrycznej mózgu. Procesy zachodzące w neuronach generują potencjał elektryczny. Kiedy przyłożymy dwie elektrody do powierzchni czaszki, zaobserwujemy występującą między nimi różnicę potencjałów. Różnica ta jest dynamiczna, zobrazowana graficznie, daje krzywą nazywaną elektroencefalografem. Krzywa ta tworzy falę.
Poszczególne obszary mózgu różnią się pod względem generowanych fal. Każda z częstotliwości jest też charakterystyczna dla pewnych rodzajów aktywności mózgu. I tak fale Alfa pojawiają się w stanie relaksu i odprężenia, fale Beta1 pojawiają się w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, fale
Beta2 pojawiają się w sytuacji stresu, fale Delta w stanie głębokiego regenerującego snu a nadmiar fal Theta pojawia się w przypadku trudności z koncentracją uwagi.

NA CZYM POLEGA EEG – BIOFEEDBACK?

W niektórych dysfunkcjach mózgu występuje zarówno niedobór, jak i nadmiar fal o pewnych częstotliwościach, co uniemożliwia pacjentowi wykonywanie pewnych czynności, na przykład dzieci z ADHD mają problem ze skupieniem się na wykonaniu konkretnego zadania lub
kontrolowaniem emocji. Krzywa EEG przetwarzana jest przez aplikację i prezentowana pacjentowi w prostej formie gry komputerowej. Kiedy trenowany rejon kory mózgowej generuje fale o właściwej amplitudzie, pacjent uzyskuje nagrodę behawioralną, która dociera do niego dwoma
kanałami: wzrokowym w postaci obrazu na monitorze na przykład samochód w grze jedzie szybciej i środkiem drogi oraz słuchowym w postaci dźwięku, który towarzyszy zdobywanym w grze punktom. W ten sposób pacjent uzyskuje możliwość świadomego wpływania na czynność
bioelektryczną kory mózgowej. Terapia EEG - Biofeedback umożliwia tłumienie fal o zbyt wysokiej amplitudzie oraz wzmacnianie
fal o amplitudzie zbyt niskiej, np. większość pacjentów zmagających się z zaburzeniami uwagi będzie potrzebowało treningu lewego płata czołowego, gdzie wzmacniane będzie pasmo Beta1 korelujące z dzienną świadomością, sprawnie działającą uwagą, zdolnościami analitycznymi a
hamowane pasmo Theta, którego amplituda wzrasta w stanach głębokiego relaksu, ale też rozkojarzenia lub nudy. Prawo półkula będzie wyciszana – wzmacniane będzie pasmo sensomotoryczne (SMR) a hamowane Theta.
Metoda oparta jest na biologicznym sprzężeniu zwrotnym, czyli dostarczaniu człowiekowi informacji zwrotnej (z ang. feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego (przedrostek - bio o tym mówi) w formie animacji wizualnej lub dźwięku (akustycznej) wizualnej – np. podczas pogłębiania koncentracji na ekranie monitora powiększa się piłka lub samochód jedzie szybciej, w chwilach rozproszenia piłka znika, natomiast samochód zwalnia akustycznej - przyjemny dźwięk, który pojawia się po sukcesie jest nagrodą za dobre wykonanie zadania, nieprzyjemny lub jego brak przy porażce.

ZASTOSOWANIE EEG – BIOFEEDBACKU

Zastosowanie biofeedbacku jest wszechstronne. Metoda wykorzystywana jest między innymi w psychologii, medycynie, ale także w sporcie czy biznesie. Pozwala wpływać na zmiany w zachowaniu oraz samopoczuciu osób korzystających z tego rodzaju terapii. EEG - Biofeedback jest stosowany m.in. w terapii dzieci z ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) i autyzmem, u osób z zaburzeniami procesu uczenia się, zaburzeniami zachowania się (agresją i autoagresją), bezsennością, po urazach czaszkowo-mózgowych, niepełnosprawności intelektualnej, w chorobach neurologicznych, zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych. Wspomaga także leczenie padaczki. Jest również polecany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji pamięci, w redukcji stresu, napięć wewnętrznych. Biofeedback można w zasadzie polecić każdemu, kto odczuwa potrzebę wspomagania pracy swojego mózgu. Sprawdza się nie tylko w przypadku osób, które mają jakieś problemy. Doskonałe efekty mogą osiągnąć dzięki niemu także ludzie, którzy są niezwykle sprawni umysłowo, ale chcą, na przykład zwiększyć swoją kreatywność czy odporność na stres. Terapia może działać na nich zarówno wspomagająco jak i prewencyjnie.