• Diagnoza funkcji sensorycznych

    To badanie prawidłowości przetwarzania i odbierania bodźców poprzez zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku oraz równowagi. Rozpoczyna się od rozmowy z Tobą – opiekunem dziecka. Później przeprowadzane są m.in. oceny jego zachowania, badania odruchów, ocena motoryki, równowagi, prawidłowości reakcji. Po przeprowadzeniu prób diagnostycznych przygotowana zostaje pisemna diagnoza, na podstawie której przygotowywany jest program zajęć dostosowany do potrzeb dziecka.

  • Diagnoza psychologiczna

    To ocena funkcjonowania w obszarze emocjonalnym, społecznym oraz intelektualnym. Rozpoczyna się od wywiadu z Tobą – opiekunem dziecka. Później dokonywana jest ocena zachowania dziecka i jego obserwacja podczas zabawy oraz rozmowa z nim. Prawidłowa ocena funkcjonowania intelektualnego i społeczno-emocjonalnego pozwala na efektywne planowanie dalszych działań terapeutycznych.

  • Testy

    W naszej poradni wykonujemy specjalistyczne testy, które wykorzystywane są m.in do diagnozy inteligencji, oceny dojrzałości szkolnej, badania rozwoju dziecka, badania pod kątem ADHD, trudności logopedycznych i w zakresie integracji sensorycznej, badania pamięci, uwagi, a także lęku i depresji.

Diagnostyka

Diagnozy przeprowadzane w naszej Poradni dotyczą wielu obszarów – od psychologicznej po diagnozy inteligencji czy prawidłowego rozwoju. Testy wykorzystywane podczas tych diagnoz są dostosowane do potrzeb pacjenta. Oprócz tego wydajemy opinie dotyczące przyspieszenia i odroczenia obowiązku szkolnego, dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia czy objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Skontaktuj się z nami