• Logopedyczna

  Jej celem jest prawidłowy rozwój mowy – jej stymulacja, doskonalenie i modelowanie. Dzięki terapii logopedycznej, dziecko pozbędzie się wykrytych wad wymowy i zadba o prawidłowe funkcjonowanie narządów artykulacyjnych.

 • Trening umiejętności społecznych

  Jest przeznaczony dla osób mających trudności w sferze emocjonalno-społecznej. Kształtuje umiejętności właściwego rozumienia i nazywania przeżywanych emocji, skutecznego radzenia sobie ze stresem i odpowiedniego zachowania się w sytuacjach życia społecznego.

 • Terapia metodą Tomatisa

  Przeznaczona jest dla osób, które dostrzegają u siebie nadwrażliwość na dźwięki, zaburzenia koncentracji uwagi, trudności z czytaniem i uczeniem się, zaburzenia mowy itd. Dzięki treningowi słuchowemu Tomatisa polepsza się koordynacja ruchowa, obniża stres oraz odzyskiwana jest komunikacja, która została utracona lub zaburzona.

 • Pedagogiczna

  Ma na celu wyrównywanie różnic rozwojowych u dzieci w zakresie zdolności intelektualnych i dbałości o prawidłowe funkcjonowanie emocjonalno-społeczne. Usprawnia zdolność koncentracji uwagi, poprawia efektywność procesu uczenia się, umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz pisania czy doskonali umiejętności współpracy w grupie.

  link
 • Biofeedback

  To nowoczesna i skuteczna nieinwazyjna metoda polegająca na nauczeniu mózgu samokontroli pracy. Dzięki niej wykształca się zdolność świadomej koncentracji uwagi czy obniża się niepożądane napięcie mięśniowe. Jest przeznaczona dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, trudnościami w nauce czy zaburzeniami snu.

 • Terapia SI

  Pozwala na poprawę integracji bodźców zmysłowych, dzięki czemu można je lepiej rozpoznawać i interpretować oraz wzmocnia podstawowe umiejętności, jak np. pisanie, jazda na rowerze czy czytanie. Jest przeznaczona dla osób, u których widoczna jest nadwrażliwość na bodźce, problemy z równowagą, wybredność w jedzeniu, ruchliwość czy agresja.

 • Terapia SOOMA tDCS

  Nowoczesna i nieinwazyjna – polega na delikatnej stymulacji kory mózgowej. Podczas półgodzinnych sesji terapeutycznych pacjent może się zrelaksować – poczytać książkę, porozmawiać z terapeutą obecnym podczas sesji czy posłuchać muzyki. Wykorzystuje się ją w depresji, zaburzeniach koncentracji uwagi, przewlekłym bólu czy uzależnieniach.

 • Psychologiczna

  To terapia dla osób, które przeżywają problemy natury emocjonalnej i społecznej. Nasi specjaliści pomogą Ci w pracy nad poczuciem własnej wartości, rozwinięcia umiejętności skutecznego radzenia sobie z emocjami i konstruktywnego ich wyrażania. Posiadamy doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi, w spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera i wieloma innymi trudnościami rozwojowymi.

 • Terapia ręki

  Pozwala przezwyciężyć trudności związane z motoryką małą, czyli te związane ze sprawnością dłoni i palców, z rysowaniem czy pisaniem. Pomaga w poprawie umiejętności chwytu, percepcji ruchów rąk, koncentracji uwagi.

 • Rehabilitacja

  To szereg działań mających na celu poprawę funkcjonowania aparatu ruchu i przywracanie sprawności fizycznej. Skierowana jest do osób, u których stwierdzono nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny, asymetrię ciała czy wady postawy.

Rodzaje terapii

Tutaj znajdziesz rodzaje terapii oferowane przez naszą Poradnię. Każda z nich prowadzona jest przez specjalistów – pedagogów i psychologów, którzy cały czas rozwijają swoje kompetencje. Każdego pacjenta traktujemy indywidualnie – wszystko jest przystosowane pod Twoje potrzeby, zarówno program terapeutyczny, jak i sale. Obejmujemy dzieci również wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Skontaktuj się z nami