• Wikiszkoła

  Głównym celem programu jest włączenie Wikipedii w główny nurt polskiego szkolnictwa, aby dać uczniom i nauczycielom możliwość dotarcia do otwartych zasobów i uatrakcyjnienia lekcji. Program podnosi ich kompetencje cyfrowe oraz wzmacnia postawy prospołeczne. W ramach realizacji projektu wybrano z Polski 14 ekspertów. Wśród nich znalazł się przedstawiciel naszej kadry, Mariusz Wojciński.

  Zapisz swoje dziecko
 • Dzień Praw Dziecka z UNICEF

  W 2019 roku obchodziliśmy 30. rocznicę podpisania konwencji o prawach dziecka. Nasza szkoła dołączyła do innych placówek i zorganizowała obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka, który wypada 20 listopada. W tym wyjątkowym dniu, dzieci i młodzież wykorzystały w podejmowanych działaniach niebieski kolor UNICEF jako symbol solidarności z rówieśnikami, którym pomoc niesie ta organizacja. Co roku zachęcamy do świętowania tego dnia wspólnie z UNICEF.

  Zapisz swoje dziecko
 • Złota Szkoła NBP

  Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych, którego ideą jest rozwijanie kompetencji ekonomicznych młodego pokolenia. Celem programu jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów oraz stworzenie sieci szkół zaangażowanych w poszerzanie edukacji ekonomicznej. Uzyskaliśmy tytuł Złotej Szkoły NBP w pierwszej edycji programu.

  Zapisz swoje dziecko
 • eTwinning

  eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Program poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Zgromadził już ponad 700 tysięcy nauczycieli z 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali 90 tysięcy różnorodnych projektów. Nasza szkoła za realizację projektu „Autism Miracle” otrzymała europejską odznakę jakości.

  Zapisz swoje dziecko
 • Aktywni Błękitni

  „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” to program edukacyjny Wód Polskich, który dzięki współpracy ze szkołami umożliwia naukę o zrównoważonym gospodarowaniu wodami i bezpiecznym wypoczynku nad wodą. Program daje możliwość przeprowadzenia lekcji w terenie, zapoznania się z obiektami hydrotechnicznymi i zasadami ich funkcjonowania wraz z ekspertami Wód Polskich.

  Zapisz swoje dziecko
 • Przystań w sieci

  „Przystań w sieci” to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Został stworzony z myślą o uczniach, nauczycielach, psychologach, pedagogach i bibliotekarzach, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci i bezpieczeństwa online.

  Zapisz swoje dziecko
 • TED 2021

  Transatlantic Educators Dialogue (TED) to jedyna w swoim rodzaju okazja dla nauczycieli ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej do spotkania się online w celu wspólnego odkrywania i analizowania różnorodnych tematów edukacyjnych, takich jak imigracja, edukacja równość, aktywne metody nauczania oraz kwestie związane z tożsamością i różnorodnością. W 2021 roku udział w programie wzięło 50 wybitnych wykładowców z 19 krajów europejskich i 18 stanów lub terytoriów USA, a wśród nich znajduje się jedyny reprezentant Polski i nasz nauczyciel – Mariusz Wojciński.

  Zapisz swoje dziecko
 • To(działa)MY! Z UNICEF

  Celem projektu jest przede wszystkim kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi młodego pokolenia na potrzeby najbliższego otoczenia oraz budowanie świadomości młodych ludzi w obszarach związanych z ekologią, zdrowiem i edukacją. Inicjatywa tworzy przestrzeń dla młodych do działania w obszarach, które są dla nich ważne i interesujące. Projekt daje też możliwość uzyskania dofinansowania na realizację przygotowanego przez uczniów projektu o charakterze społecznym.

  Zapisz swoje dziecko

Projekty edukacyjne

Nasza Szkoła Podstawowa korzysta z każdej szansy rozwoju, budowania tożsamości i samodzielności uczniów. Oprócz zajęć z podstawy programowej nasi uczniowie biorą udział w wielu projektach edukacyjnych i społecznych, które stawiają na ich rozwój i samodzielność. Dajemy im możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami, potencjałem i chęcią zmieniania świata.

Bierzemy udział w rządowym projekcie "Aktywna Tablica"

Zapisz swoje dziecko