• Elementy metody Weroniki Sherborne

  Podstawowe założenia tej metody to: rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Ma to na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i możliwości ruchowych poprzez: dotyk i ruch oraz wzajemne relacje fizyczne i emocjonalne. 

  Zapisz swoje dziecko
 • Elementy metody dobrego startu

  Główne założenie tej metody to wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę oraz aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania.

  Zapisz swoje dziecko
 • Elementy metody Froebla

  Najważniejsza dla Froebla była zabawa. Zajmuje ona centralne miejsce w rozwoju dziecka – dorosły musi zapewnić odpowiednie warunki do swobodnej zabawy w sali oraz w plenerze. To dzięki niej dziecko zdobywa nowe doświadczenia i wiedzę. Bardzo ważne jest tutaj rozróżnienie zabawy swobodnej, w której dziecko samo organizuje swój czas, od zabawy kierowanej przez nauczyciela – ważne, aby organizować dzieciom obydwa jej rodzaje. Froebel jako miłośnik przyrody podkreślał, że wiele wartościowych materiałów do zabaw można znaleźć wokół nas. To, czego nie można odnaleźć w naturze, postanowił podarować dzieciom w postaci specjalnego materiału dydaktycznego, którym były przede wszystkim drewniane klocki w kształcie sześcianów, walców, kul.

  Zapisz swoje dziecko
 • Metoda malowania 10 palcami

  Walory tej metody to: pomoc w pokonywaniu lęku, uwolnienie się od zahamowań, wzmocnienie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji fantastycznej. Metoda ta oprócz cennych walorów terapeutycznych, ma również wartości diagnostyczne. Obserwacji poddaje się szereg elementów, takich jak: ustosunkowanie się dziecka do tworzywa, elementów czasu i ruchu oraz zachowania się wobec kolorów. W trakcie zabaw pozwalamy dzieciom na dowolną ekspresję twórczą. Zanurzają one wszystkie palce w farbie. Następnie pokrywają farbą, w wybrany przez siebie sposób, białe połacie kartek.

  Zapisz swoje dziecko
 • Pedagogika zabawy Klanzy

  KLANZA to Polskie Stowarzyszenie Animatorów Zabawy. Opracowana przez nich metoda polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci. Uczy współdziałania, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji, ułatwia komunikację interpersonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne. Wykorzystując ruch, taniec i gest, zajęcia odprężają, rozluźniają, likwidują napięcie mięśni i napięcie psychiczne, pozwalają poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych dzieci oraz doskonale integrują grupę, umożliwiając wszystkim wspólną, aktywną zabawę, bez podziału na bawiących się i obserwatorów. 

  Zapisz swoje dziecko
 • Elementy metody ekspresji ruchowej Rudolfa Labana

  U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka. Pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji, jak np.: ćwiczenia muzyczno-ruchowe, zabawy, taniec, improwizacja ruchowa. Uwzględnia się tu łączenie ruchu z muzyką i rytmem. Wykorzystuje się tutaj instrumenty perkusyjne, a ruch podejmowany jest zgodnie z własną inwencją, fantazją i doświadczeniem. 

  Zapisz swoje dziecko
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss

  Autorka metody pragnęła przybliżyć dzieciom muzykę klasyczną. Dzieci słuchają utworu i wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc albo proste ruchy taneczne według wskazówek nauczyciela. To wszystko sprawia, że dzieci doskonale się bawią i poznają utwór. Aktywne słuchanie ma na celu przybliżenie muzyki klasycznej, uwrażliwienie na nią. Dzięki tej metodzie dzieci kształtują swoją wyobraźnię dźwiękową.

  Zapisz swoje dziecko

Metody nauczania

W żłobku „Gucio” wykorzystujemy nowatorskie metody nauczania w oparciu o nasze nowoczesne i holistyczne podejście do edukacji. Zróżnicowane techniki pozwalają na dostosowanie zajęć zarówno do indywidualnych potrzeb Twojego dziecka, jak i całej grupy. Dzięki tym metodom możemy wpłynąć na wiele obszarów w rozwoju dziecka. Przeczytaj, czym się kierujemy podczas zajęć.

Zapisz swoje dziecko